Teylers Museum, Herbarium F. Rainville

Floor Max legt op geheel eigen wijze een herbarium aan.