Artikel ArtWear HD 10-08-2020

Een lovend artikel in Haarlems Dagblad over deze unieke tentoonstelling in de Vishal. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen of gebruik http://www.haarlemssieraadcollectief.nl/wp-content/uploads/2020/08/HD-10-08-2020-ArtWear.pdf